(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

REALIZACJE

Obiekty Hydroinżynieryjne:

1.     Oczyszczalnia ścieków w m. Sokołów Podlaski – instalacje elektryczne i zasilające

2.     Budow kanalizacji dla m. Sandomierz – zasilanie pompowni przydomowych i sieciowych

3.     Oczyszczalnia ścieków w m. Tarnawatka – instlacje elektryczne i AKPiA.

4.     Przebudowa z rozbudową oczyszczalnie ścieków w Szczebrzeszynie.

5.     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Tarnobrzeg – przepompownie ścieków

6.     Modernizacja sieciowej przepomponi „Kolejowa” w Nowej Dębie

7.     Chmielów – Kanalizacja sanitarna – 10 pompowni sieciowych

8.     Wykonanie wraz z uruchomienie przepompowni ścieków Rzeszów – Załęże

9.     Wykonanie wraz z uruchomieniem przepompowni ścieków w m. Lipiny

10.   Oczyszczalnia Ścieków w Stalowej Woli – roboty elektryczne

11.   Inwestycje w obrębie Oczyszczalni ścieków w Tarnobrzego – roboty elektryczne i AKPia

12.   Prace modernizacyjne w obrębie gospodarki wodno ściekowej w Tarnobrzegu. – zasilanie, monitoring, zdalne sterowanie pracą węzłów1.rozdziału wody

13.   Automatyzacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z przepompownią wody w Hucie Komorowskiej – roboty elektryczne i AKPiA

14.   Budowa gminnej Oczyszczalni Ścieków dla gminy Bojanów – instalacje elektryczne i AKPiA

15.   Modernzacja Oczyszczalni Ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów Sandomierski – instalacje elektryczne i AKPiA

16.   Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim

17.   Rozbudowa PPNT Jasionka – roboty AKPiA dla pompowni ścieków oraz wody

18.   Likwidacja skutków powodzi w mieście Tarnobrzeg w obrębie Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej – roboty elektryczne i AKPiA

19.   Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie – roboty  elektryczne i AKPiA

20.   Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Nałęczowie – roboty elektryczne i AKPiA

21.   Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie i Parzniewie

22.   Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa gm. Stromiec – oczyszczalnia ścieków, SUW.

23.   Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tłuszcz – roboty elektryczne i AKPiA

24.   Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kozły  gm. Tłuszcz – roboty elektryczne i AKPiA

25.   Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko – Młodochwoskim – roboty elektryczne i AKPiA

26.   Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k/Rzeszowa- roboty elektryczne i AKPiA

27.   Modernizacja zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym dla OŚ Hajdów w Lublinie       roboty elektryczne i AKPiA

28.   Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rykach

29.   Stacja Uzdatniania Wody w m. Jeleniec - roboty elektryczne

30. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Jedlińsku - roboty elektryczne

31. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie.

32. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie.

33. Remont oczyszczalni ścieków w Cmolasie - roboty elektryczne i AKPiA

34. Instalacja Hydrolizy Osadu OŚ Tarnów - roboty elektryczne i AKPiA

35. Stacja Uzdatniania Wody w m. Henrysin - roboty elektryczne i AKPiA

36. Oczyszczalnia Ścieków w m. Manasterz gm. Jawornik Polski - roboty elektryczne i AKPiA

37. Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie - "Budowa suszarni mechanicznej wraz z przebudową obiektów  Oczyszczalni ścieków w Rzeszowie" - roboty elektryczne

38. Oczyszczalnia ścieków w m. Cisna - roboty elektryczne i AKPiA

Instalacje elektryczne/kubaturowe :

1.     Dom Pomocy Społecznej w Górnie: Instalacja przywoławcza

2.     Dom Pomocy Społecznej w Górnie – Instalacje elektryczne w pawilonach 16,17,22,24,26

3.     Dom Pomocy Społecznej w Górnie – Instalacja wczesnego wykrywania pożaru

4.     Przebudowa węzła żywienia na catering –Instalacje elektryczne  Wrocław ul. Hauke Bosaka

5.     Przebudowa specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – Instalacje elektryczne-Wrocław

6.     Szpital w Łańcucie oddz. Kardiologiczny Instalacje elektryczne wewnętrzne wraz z instalacją przywoławczą

7.      Instalacje dedykowane wraz z siecią strukturalną – przychodnia w Łańcucie

8.     ZSZ nr 2 we Wrocławiu – modernizacja bloku sportowego wraz z zapleczem – instalacje elektryczne

9.     Budynek firmy PEKUM - Instalacje elektryczne wewnętrzne wraz z siecia strukturalna

10.   Muzeum Zamek w Łańcucie – remont instalacji elektrycznych.

11.   Budowa linii sN 15kV oraz stacji trafo – Rzeszów osiedle „Ogrody”

12.   Sanatorium w Górnie – instalacje elektryczne, alarmowe, siec strukturalna.

13.   Budynek Kurii Metropolitarnej  Archidiecezji Lwowskiej –Lwów – instalacje elektryczne i słaboprądowe

14.   Budowa linii sN 15kV oraz stacji trafo – Rzeszów osiedle „Ogrody”

15. Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej - dokończenie budowy        Chełmskiej Biblioteki Publicznej - instlacje elektryczne i SAP

16. Centrum Sportów Wodnych w Chełmie - przyłącze energetyczne średniego napięcia wraz z stacją transformatorową.

17. Budowa budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastr. techn. w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT - Jasionka k/Rzeszowa

18. Hala produkcyjno - magazynowa wraz z częścią biurową i socjalną Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - Stalowa Wola

Przemysł: