(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

Remont oczyszczalni ścieków w m. Cmolas.

Firma Elbex Sp. z o.o. będzie wykonawcą robót elektrycznych i AKPiA dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas-Kapłonka i remont oczyszczalni ścieków w Cmolasie oraz remont pompowni ścieków w Cmolasie, Hadykówce, Jagodniku i Trzęsówce.". Umowa została podpisana z firmą SKANSKA SA.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Tołowińskiego w Stalowe Woli

Miło nam poinformować, że będziemy wykonawcą instalacji elektrycznych dla w/w zadania. Umowa została podwykonawcza została podpisana z Generalnym Wykonawcą - firmą SKANSKA SA.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Zawierzbie

Miło nam poinformać, że realizujemy roboty elektryczne i AKPiA dla zadania "Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Zawierzbie"

CZYTAJ WIĘCEJ...