(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Dębie - etap II

W zakresie umowy dla zadania  Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II” będziemy realizować zakres elektryczny oraz AKPiA.

Projekt ten jest kontynuacją rozbudowy ujęcia wody, który został zrealizowany przez naszą firmę w zakresie robót elektrycznych i AKPiA w 2015 r.

Zakończenie prac przewidziane jest na IV kwartał 2021 roku.