(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisna"

Podpisaliśmy umowę na realizację zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisna" w formie zaprojektuj i buduj.

Na tą chwilę faza projektowa dobiega końca i w pierwszym kwartale 2019 r. rozpoczynamy realizację robót budowlanych. W zakres naszych prac wchodzą instalacje elektryczne i AKPiA wraz z projektem.