(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

OŚ Hajdów w Lublinie - etap III

Będziemy relizować kolejny projekt na Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie.

Tym razem wraz z Generalnym Wykonowcą firmą INŻYNIERIA Rzeszów SA zostaliśmy wybrani na wykonawcę prac projektowych oraz wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA dla zadania : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem I/1b„Przebudowa OŚ Hajdów – przebudowa osadników wtórnych i pozostałe działania poprawiające pracę oczyszczalni”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa imodernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – EtapIII” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program OperacyjnyInfrastruktura i Środowisko 2014-2020.