(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie.

Realizujemy kontrakt na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie.

Nazwa zadania: „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z przebudową (modernizacją) obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”

Prace wchodzące w nasz zakres to kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych oraz instalacje AKPiA ( z wyłączeniem prac programistycznych).

Umowny termin realizacji to II kwartał 2019 roku.