(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

Oczyszczalnia ścieków w m. Uherce Mineralne

W ramach naszej realizacji zostały nam powierzone kompletne prace elektryczne i AKPiA wraz z wybudowaniem przyłącza SN i stacją transformatorową dla zadania:

 „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”

Oczyszczlania będzie obsługiwać gminę Olszanica

Planowane zakończenie inwestycji I kwartał 2020 roku.