(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

Oczyszczalnia ścieków w m. Poznachowice Dolne

Planowane zakończenie inwestycji  "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Poznachowice Dolne" przewidziane jest na II kwartał 2020 r.