(17) 857 43 54

elbex@elbex.pl

Oczyszczalnia Ścieków Hajdów w Lublinie - etap II

Kolejny kontrakt w formie " Projektuj i buduj".

W zakres naszej umowy wchodzić będą prace projektowe oraz wykonawstwo prac dla branży elektrycznej i AKPiA dla zadania :  „Przebudowa OŚ Hajdów – system napowietrzania” wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” 

Planowany termin zakończenia III kwartał 2022 roku.

Zadanie realizowane będzie dla Generalnego Wykonawcy firmy Inżynieria Rzeszów SA.